Kampanjan esittely

Me tarvitsemme konsensuksen siitä, että kestäviä ratkaisuja ei saada aikaan heikentämällä nuorten mahdollisuuksia tulla toimeen, kouluttautua ja ylipäänsä elää tällä planeetalla. Ennen kaikkea me tarvitsemme päättäjiä, jotka ajattelevat yhtä vaalikautta pidemmälle.

Nämä ovat suurten teemojen vaalit. SYL:n ja SAMOKin yhteiset kärjet ovat korkeakoulutuksen rahoitus ja koulutuksen kehittäminen, opiskelijoiden toimeentulo.

Vaalikampanjamme pureutuu vaalien alla opiskelijalle tärkeisiin teemoihin innostavasti ja positiivisesti, mutta samalla päättäjiä varmalla otteella haastaa ja herättää. Me haluamme nähdä ratkaisuja ja tulla kuulluiksi. Siksi kysymmekin kampanjan kautta päättäjiltä: Mikä on sun ratkaisu?

Tahdomme tuoda päättäjien tietoon opiskelijoiden epäoikeudenmukaisen tilanteen: ei ole reilua, että yksi ihmisryhmä pakotetaan elämään köyhyysrajalla lukukaudesta toiseen. Näin ollen sanomme päättäjille: sinä ratkaiset, milloin minä valmistun.

Korkeakoulutus takaa kaikille paremman tulevaisuuden ja siksi siihen on panostettava. Kysymme: Millä keinoin ja kuinka paljon koulutukseen aiotaan panostaa seuraavalla hallituskaudella?

Lisäksi kampanja tuo esiin ilmaston sukupolvikysymyksenä. Ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on liityttävä nyt. Kampanja haastaa pohtimaan, mitkä ovat ratkaisut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Meillä on vahva usko tulevaisuuteen, sillä me olemme tekemässä sitä ja me teemme sen yhdessä. Me olemme ratkaisu.

Mikä on sun ratkaisu?

Mikä on sun ratkaisu?

Kampanjan esittely

Me tarvitsemme konsensuksen siitä, että kestäviä ratkaisuja ei saada aikaan heikentämällä nuorten mahdollisuuksia tulla toimeen, kouluttautua ja ylipäänsä elää tällä planeetalla. Ennen kaikkea me tarvitsemme päättäjiä, jotka ajattelevat yhtä vaalikautta pidemmälle.

Nämä ovat suurten teemojen vaalit. SYL:n ja SAMOKin yhteiset kärjet ovat korkeakoulutuksen rahoitus ja koulutuksen kehittäminen, opiskelijoiden toimeentulo.

Vaalikampanjamme pureutuu vaalien alla opiskelijalle tärkeisiin teemoihin innostavasti ja positiivisesti, mutta samalla päättäjiä varmalla otteella haastaa ja herättää. Me haluamme nähdä ratkaisuja ja tulla kuulluiksi. Siksi kysymmekin kampanjan kautta päättäjiltä: Mikä on sun ratkaisu?

Tahdomme tuoda päättäjien tietoon opiskelijoiden epäoikeudenmukaisen tilanteen: ei ole reilua, että yksi ihmisryhmä pakotetaan elämään köyhyysrajalla lukukaudesta toiseen. Näin ollen sanomme päättäjille: sinä ratkaiset, milloin minä valmistun.

Korkeakoulutus takaa kaikille paremman tulevaisuuden ja siksi siihen on panostettava. Kysymme: Millä keinoin ja kuinka paljon koulutukseen aiotaan panostaa seuraavalla hallituskaudella?

Lisäksi kampanja tuo esiin ilmaston sukupolvikysymyksenä. Ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on liityttävä nyt. Kampanja haastaa pohtimaan, mitkä ovat ratkaisut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Meillä on vahva usko tulevaisuuteen, sillä me olemme tekemässä sitä ja me teemme sen yhdessä. Me olemme ratkaisu.

KOULUTUS

Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt

Suomen menestys perustuu laadukkaaseen ja saavutettavaan koulutukseen. Ikäluokat pienenevät ja muuttuvassa työelämässä vaaditaan yhä korkeampaa ja monipuolisempaa osaamista. Jotta nuorilla sukupolvilla on mahdollisuus työllistyä ja rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa, on yhä suurempi osa ikäluokasta saatava korkeakoulutuksen piiriin.

Koulutuksen tulee olla entistä tasa-arvoisemmin saavutettavissa taustasta huolimatta ja yhteiskunnan tulee kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Tämä saavutetaan riittävillä resursseilla ja järjestelmän jatkuvalla kehittämisellä.

Ratkaisut

 • Korkeakoulujen rahoitus tulee jälleen sitoa indeksiin, jotta koulutuksen laatu ei enää heikkene.
 • Koulutuksen kehittämiseen tulee ohjata uusia resursseja, samoin kasvavaan jatkuvan oppimisen tehtävän toteuttamiseen.
 • Koulutuksen saavutettavuutta tulee parantaa pitkäjänteisesti kunnianhimoisella, koko koulutuspolun kattavalla ohjelmalla.
 • Koulutusta tulee avata luomalla kansallinen alusta, josta opiskelija voi hakea opintotarjontaa kaikista korkeakouluista.

Riittävä toimeentulo on hyvinvoinnin perusta

Opiskelijoiden huoli toimeentulonsa riittävyydestä kasvaa. Tämä näkyy pahimmillaan opiskelukyvyn heikkenemisenä ja mielenterveyden haasteina. Viimeisten vaalikausien aikana tehdyt muutokset ovat heikentäneet opiskelijan sosiaaliturvan tasolle, joka ei riitä edes välttämättömien elinkustannusten kattamiseen ilman velkaantumispakkoa. Liian pieni opintoraha ei mahdollista keskittymistä opintoihin, vaan pakottaa töihin ja lisää stressiä arjesta.

Väestörakenteen muuttuessa nuoret sukupolvet kantavat harteillaan yhä suuremman osan heikkenevän huoltosuhteen kustannuksista. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla huolehtimatta nuorten ja opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Käännetään suunta, jotta korkeakouluista valmistuu jatkossakin työkykyisiä ja motivoituneita osaajia.

TOIMEENTULO

TOIMEENTULO

Riittävä toimeentulo on hyvinvoinnin perusta

Opiskelijoiden huoli toimeentulonsa riittävyydestä kasvaa. Tämä näkyy pahimmillaan opiskelukyvyn heikkenemisenä ja mielenterveyden haasteina. Viimeisten vaalikausien aikana tehdyt muutokset ovat heikentäneet opiskelijan sosiaaliturvan tasolle, joka ei riitä edes välttämättömien elinkustannusten kattamiseen ilman velkaantumispakkoa. Liian pieni opintoraha ei mahdollista keskittymistä opintoihin, vaan pakottaa töihin ja lisää stressiä arjesta.

Väestörakenteen muuttuessa nuoret sukupolvet kantavat harteillaan yhä suuremman osan heikkenevän huoltosuhteen kustannuksista. Suomella ei yksinkertaisesti ole varaa olla huolehtimatta nuorten ja opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Käännetään suunta, jotta korkeakouluista valmistuu jatkossakin työkykyisiä ja motivoituneita osaajia.

Ratkaisut

 • Opintorahaan on tehtävä 100 euron tasokorotus.
 • Perusturvan uudistuksen tulee vastata myös nuorten sukupolvien tarpeisiin. Opiskelijat täytyy ottaa mukaan uudistukseen ja niin opiskelu kuin elinikäinen oppiminen tulee nähdä luonnollisena osana yksilön elinkaarta.

ILMASTO

Ilmastonmuutos on sukupolvikysymys

llmastonmuutos on aikamme suurin sukupolvipoliittinen kysymys. Sen tuoma kärsimys, epävarmuus ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorille ja tuleville sukupolville. Suomen on oltava kärkikastissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, tehdä vaikuttavaa ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuunnella asiantuntijoita ja panostaa ilmastonmuutosta torjuvaan tutkimukseen ja innovaatioihin. Tarvitsemme tulevalla hallituskaudella konkreettisia toimia, jotta ilmastonmuutoksen seuraukset voidaan minimoida.

Ratkaisut

 • Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2030.
 • Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa edistyksellistä ilmastopolitiikkaa.
 • Käynnistetään ilmastotutkimuksen kärkihanke, jonka puitteissa korkeakoulut voivat hakea tutkimusrahoitusta.
 • Yhteiskunnan vero- ja tukijärjestelmiä on pikaisesti muutettava siten, että ne ohjaavat vahvasti päästöjen vähentämiseen ja ympäristöstä huolehtimiseen.

Kärkihanke opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ratkaisemiseksi

Opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa 30% korkeakouluopiskelijoista. Luodaan siis kärkihanke nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

MIELENTERVEYS

Mielenterveys

Kärkihanke opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ratkaisemiseksi

Opiskelijoiden mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet 2000-luvun aikana ja psyykkisistä oireista kärsii säännöllisesti jopa 30% korkeakouluopiskelijoista. Luodaan siis kärkihanke nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Ratkaisut

 • Luodaan terapiatakuu. Hoitoa tarjotaan jo terveydenhoidon perustasolla, ja hoito aloitetaan kuukauden sisällä hoidon tarpeen tunnistamisesta.
 • Aloitetaan kokeilu maksuttomasta kuntoutuspsykoterapiasta alle 29-vuotiaille.
 • Luodaan sujuvat ja eheät hoitopolut opiskeluterveydenhuollon ja muiden julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden välille.
 • Kehitetään ja lisätään opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalveluja ja matalan kynnyksen digitaalisia ja lyhyitä hoitojaksoja.
 • Vahvistetaan korkeakoulujen tuki- ja ohjauspalveluja. Tehdään suositus opintopsykologien määrästä.
 • Luodaan toimivat rakenteet opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden opintoihin palaamisen tueksi.
 • Luodaan uusia keinoja tukea putoamisvaarassa olevia opiskelijoita hyödyntämällä Kelan ja valtakunnallisten opintotietorekistereiden dataa.