Kampanjan esittely

Toukokuussa käydään europarlamenttivaalit. Me tarvitsemme konsensuksen siitä, että kestäviä ratkaisuja ei saada aikaan heikentämällä nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa, kouluttautua ja ylipäänsä elää tällä planeetalla. Ennen kaikkea me tarvitsemme päättäjiä, jotka ajattelevat yhtä vaalikautta pidemmälle – myös Euroopan unionissa.

Nämä ovat tärkeät vaalit. SYL:n ja SAMOKin yhteiset teemat eurovaaleihin ovat koulutus ja sen rahoitus, kansainvälistyminen sekä opiskelijoiden ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Euroopan unionissa.

Vaalikampanjamme pureutuu vaalien alla opiskelijalle tärkeisiin teemoihin innostavasti ja positiivisesti, mutta samalla varmalla otteella haastaa ja herättelee päättäjiä. Me haluamme nähdä ratkaisuja ja tulla kuulluiksi. Siksi kysymmekin kampanjan avulla päättäjiltä: Mikä on sun ratkaisu?

Korkeakoulutus takaa kaikille paremman tulevaisuuden ja siksi siihen on panostettava. Kansainvälistyminen on yksi olennainen osa globaalia kehitystä ja osaamisen jakamista. Kysymme: Millä keinoin ja kuinka paljon koulutukseen aiotaan panostaa Euroopan unionissa?

Suomen on ajettava niin kotimaassa kuin EU:ssakin edistyksellistä ilmastopolitiikkaa. Ilmasto on sukupolvikysymys ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on liityttävä nyt. Kampanja haastaa pohtimaan, mitkä ovat ratkaisut ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen.

Viime eurovaaleissa 18–24-vuotiaista nuorista äänesti vain yksi kymmenestä. Näissä vaaleissa kaikki 18–24-vuotiaat nuoret ovat eläneet koko ikänsä EU-kansalaisina. Nyt on puhuttava nuorille tärkeistä asioista ja tehtävä EU-päätöksenteko ymmärrettäväksi jokaiselle.

Jotta nuoret saadaan äänestämään, on nuorten ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuudet ja osallisuus Euroopan unionissa turvattava. EU-tasolla päätetään lukuisista, meidän jokaisen arkipäivään vaikuttavista asioista. Pidämme ääntä sen puolesta, että nuoret ja opiskelijat saisivat aidosti vaikuttaa.

Meillä on vahva usko tulevaisuuteen, sillä me olemme tekemässä sitä ja me teemme sen yhdessä. Me olemme ratkaisu.

Osallistu keskusteluun #koulutustaprkl #eurovaalit2019 
#koulutus #liikkuvuus #osallisuus

 

Mikä on sun ratkaisu?

KOULUTUS

KOULUTUKSELLA ON ITSEISARVO

Koulutuksella on itseisarvo sivistyksen ja demokratian toimivuuden kannalta.  Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulee olla johdonmukaista ja toisiaan tukevaa EU-tason päätöksenteossa.

Koulutusta tulee tarkastella kokonaisuutena sekä valmistelu- että päätöksentekovaiheissa. Suomella, yhtenä koulutuksen kärkimaista, on mahdollisuus ja velvollisuus kehittää koko EU:n koulutuksen tasoa.
Koulutus- ja kulttuurivaliokunta (CULT) on avainasemassa EU-tason koulutuspolitiikan linjauksissa

Ratkaisut

  • Vähintään yksi suomalainen europarlamentaarikko on jäsenenä CULT-valiokunnassa.​​
  • Siirretään ammatillinen koulutus työllisyyspolitiikasta jälleen osaksi koulutuspolitiikkaa. Kaikki koulutuksen tasot tulee käsitellä itseisarvona EU:ssa.

RAHOITUSTA LAADUKKAALLE JA SAAVUTETTAVALLE KOULUTUKSELLE

Erasmus on selkein tapa nuorille nähdä millainen EU on, miten kansalaiset voivat siitä hyötyä ja mitä unioni käytännössä tekee. Erasmus on EU:n onnistunein hanke. Kansainvälistä liikkuvuutta edistävänä ohjelmana Erasmuksen rooli on avainasemassa eurooppalaisen ja kansainvälisen identiteetin syntymisessä jäsenmaiden opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa. Tuemme Euroopan parlamentin päätöstä kolminkertaistaa Erasmus+-rahoitus.​​

EU-rahoituksella luodaan hyvinvointia, vastataan globaaleihin haasteisiin sekä edistetään liikkuvuutta ja eurooppalaista yhtenäisyyttä. Kestävän kehityksen tavoitteet tulee huomioida EU-rahoituksen kriteereissä. Vain koulutuksen avulla ratkaisemme aikamme suuret haasteet, kuten ilmastonmuutoksen.

LIIKKUVUUS

Ratkaisut

  • Euroopan unionin tulee panostaa enemmän tutkimukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä (multiannual financial framework, MFF).​
  • Euroopan unionin aluetukea kohdistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä koulutuksen tukemiseen ja kehittämiseen. ​
  • Jokaisen EU-maan tulisi sijoittaa korkeakoulutukseen vähintään 2 prosenttia BKT:sta.​

OSALLISUUS

OPISKELIJAT JA NUORET MUKAAN PÄÄTÖKSENTEKOON

Koulutuksen kehittämisen tulee olla opiskelijalähtöistä ja opiskelijavaikuttaminen on turvattava EU-tasolla. EU ei voi rakentaa kestävää ja oikeudenmukaista sukupolvipolitiikkaa ilman opiskelijoiden osaamista. Nuorten osallisuutta päätöksenteossa on lisättävä.

EU:n läheisyysperiaatteen mukaisesti päätöksenteon tulee tuoda mahdollisimman lähelle myös nuoria ja opiskelijoita sekä heidät tulee osallistaa päätöksentekoon ja valmisteluun.

Ratkaisut

  • Euroopan koulutusaluetta (EEA) suunniteltaessa tulee varmistaa opiskelijoiden läsnäolo päätöksentekoprosesseissa.
  • Nykyiset nuorten kuulemismenetelmät (kuten EU Youth Dialogue) sidotaan osaksi poliittisia prosesseja​.​

ilmasto

Ilmastonmuutos on sukupolvikysymys

llmastonmuutos on aikamme suurin sukupolvipoliittinen kysymys. Sen tuoma kärsimys, epävarmuus ja kustannukset kasautuvat suhteettomasti nuorille ja tuleville sukupolville. Suomen on oltava kärkikastissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, tehdä vaikuttavaa ja kunnianhimoisia ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, kuunnella asiantuntijoita ja panostaa ilmastonmuutosta torjuvaan tutkimukseen ja innovaatioihin. Tarvitsemme tulevalla europarlamenttikaudella konkreettisia toimia, jotta ilmastonmuutoksen seuraukset voidaan minimoida.

nuori ja opiskelija – äänestä eurovaaleissa

Elämme merkittävien globaalien haasteiden aikaa. Ilmastonmuutos uhkaa kaikkea, minkä tunnemme. Brexit ja demokratian kriisi haastavat jäsenmaita ja EU:n instituutioita ympäri Eurooppaa.

Nuoren sukupolven ääni on kuultava Euroopan päätöksissä. Opiskelijaliikkeen yhteiset teemat eurovaaleihin ovat koulutus ja sen rahoitus, kansainvälistyminen sekä opiskelijoiden ja nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Euroopan unionissa.

Nyt on ratkaisujen aika.

Äänestä.

äänestä

Ratkaisut

  • Ennakkoäänestyspäivät eurovaaleissa 15.-21.5.2019. Varsinainen eurovaalipäivä 26.5.2019. Äänestä!
  • Suomen tulee ajaa Euroopan unionissa edistyksellistä ilmastopolitiikkaa.